KURUMSAL

İlkelerimiz

Özulusoy turizm;

Güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini toplam kalite anlayışının temeli olarak kabul emektedir.

Güvenilirliği sağlamak amacıyla mesleki ahlak kurallarını daima ticari kazancın önünde tutmayı ve yasalara saygılı davranmayı ilke edinmiştir.

Özulusoy turizm, müşteri memnuniyetini sağlamak için müşterinin mevcut istek ve ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, olası istekleri önceden belirlemeyi ve bu istekleri karşılayabilmek için gereken hazırlıkları yapmayı ve sektördeki örnek davranışta bulunmayı vazgeçilmez ilke olarak görmektedir.

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kalite yönetim sisteminin temel ilkesi olan çalışanlarına sürekli eğitimler vermeyi, uyumlu çalışmalarını sağlayacak çağdaş organizasyon alt yapısı kurmayı, verilecek hizmetlerin aksamaması için gerek duyulacak uygun bina, araç-gereç ve rahat çalışma ortamı gibi imkânları sağlamayı ve kalite yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek gerekli iyileştirmeleri yapmayı taahhüt eder.