KURUMSAL

İlkelerimiz

Hizmet ve ürün kalitesinin, çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir kurum olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş adaylar ile çalışmayı hedefleyip bu bilinçle işe alım süreçlerimizi yönetiriz.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizi etkin bir şekilde dinleyerek önerilerine en hızlı şekilde yanıt veririz. Günümüz
teknolojisi ve gerekleriyle hareket ederek müşterilerimize optimum fikirler sunarız.
Alternatiflerini çoğaltarak hizmet kalitesini arttırırız.

Sorumluluk

Sorumluluklarımızın bilincinde aldığımız görevleri yapılan sözleşmelere uygun olarak eksiksiz yerine getiririz. Sözleşme hükümlerine daima riayet ederiz.

Dürüstlük

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve ilişki içerisinde olduğumuz
çözüm ortaklarımız ile açık ve dürüst işbirliği içinde oluruz.

Verimlilik ve Etkinlik

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olmak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak.
Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması

Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.